ESPAD Logo

Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995-2007. ESPAD-tutkimusten tulokset

Authors: 
Metso, L., Ahlström, S., Huhtanen, P., Leppänen, M. & Pietilä, E.
Publisher: 
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä
Keywords: 
adolescents, subtances, alcohol, intoxication, tobacco, drugs, cannabis, age of onset
Added: 
15/04/2009
Publishing year: 
2009
Pages: 
1-107
Type of Document: 
Report
Country: 
Finland
ISBN: 
978-952-245-021-0 (PDF)
ISSN: 
1798-0089 (PDF)